LỚP CHIM

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục II trang 93,94 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục II Cấu tạo ngoài và di chuyển trang 93,94 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 41.1, 41.2 SGK điền nội dung phù hợp vào ô trống của bảng sau.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 94 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 94 VBT Sinh học 7: Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu

Xem lời giải

Mục III, IV trang 95,96,97 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục III, IV Nội dung, Thu hoạch trang 95,96,97 VBT Sinh học 7: Quan sát bộ xương chim đối chiếu với hình 42.1 SGK, lựa chọn các thông tin dưới đây

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 95 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 95 VBT Sinh học 7: Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 95 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 95 VBT Sinh học 7: So sánh kiểu bay vỗ cánh và kiểu bay lượn. Em hãy điền nội dung thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Xem lời giải

Mục I trang 97, 98 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I Các cơ quan dinh dưỡng trang 97, 98 VBT Sinh học 7: Điền vào ô trống trong bảng so sánh cấu tạo tim ở chim bồ câu và thằn lằn

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 98 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 98 VBT Sinh học 7: Trình bày đặc điểm hô hấp ở chim bồ câu thể hiện sự thích nghi với đời sống bay.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 98 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 98 VBT Sinh học 7: So sánh những điểm sai khác trong cấu tạo của chim bồ câu với thằn lằn theo bảng sau:

Xem lời giải

Mục I,II trang 99,100 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I,II Các nhóm chim, đặc điểm chung của chim trang 99,100 VBT Sinh học 7: Quan sát hình 44.1 và hình 44.2 SGK thảo luận và trả lời câu hỏi:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 100 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 100 VBT Sinh học 7: Hãy so sánh đặc điểm cấu tạo ngoài của bộ Ngỗng, bộ Gà, bộ Chim ưng, bộ Cú theo bảng sau

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 101 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 101 VBT Sinh học 7: Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người.

Xem lời giải

Bài 45 thực hành trang 102,103 Vở bài tập Sinh học 7

Giải bài 45 thực hành trang 102,103 VBT Sinh học 7: Báo cáo kết quả thực hành

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất