CHƯƠNG 1. NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu
Mục I, II trang 11 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II trang 11 VBT Sinh học 7: Vẽ và chú thích hình dạng trùng giày và trùng roi mà em quan sát được dưới kính hiển vi.

Xem lời giải

Câu hỏi 1, 2 trang 12 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1, 2 trang 12 VBT Sinh học 7: Đánh dấu (✓) vào ô trống với ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Mục IV trang 12 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục IV trang 12 VBT Sinh học 7: Nhận xét về cách tiến hành bài thực hành của nhóm (nguyên nhân thành công hay chưa thành công)

Xem lời giải

Mục I,II, ghi nhớ trang 13, 14 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I,II, trùng roi xanh, tập đoàn trùng roi và ghi nhớ trang 13 Vở bài tập Sinh học 7: Dựa vào hình 4.2 (SGK), diễn đạt bằng lời thứ tự 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh.

Xem lời giải

Mục I, II, ghi nhớ trang 14,15 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II trang 14,15, trùng biến hình, trùng giày và ghi nhớ VBT Sinh học 7: Quan sát hình 5.2 SGK và điền số 1,2,3,4 vào ô trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 14 Vở bài tập Sinh học 7

Giải Câu hỏi 1 trang 14 VBT Sinh học 7: Đánh dấu (✓) vào nơi thường gặp trùng roi:

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 14 Vở bài tập Sinh học 7

Giải Câu hỏi 2 trang 14 VBT Sinh học 7: Trùng roi giống với thực vật và khác với thực vật ở những điểm nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 14 Vở bài tập Sinh học 7

Giải Câu hỏi 3 trang 14 VBT Sinh học 7: Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 16 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 16 VBT Sinh học 7: Trùng biến hình sống ở đâu, di chuyển, bắt mồi và tiêu hóa mồi như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 16 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 16 VBT Sinh học 7: Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hóa và thải bã như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 16 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 16 VBT Sinh học 7: So sánh trùng giày với trùng biến hình để thấy tuy cùng là một tế bào nhưng cơ thể trùng giày có cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản phức tạp hơn.

Xem lời giải

Mục I, II, ghi nhớ trang 17,18 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, trùng kiết lị, trùng sốt rét và ghi nhớ trang 17,18 VBT Sinh học 7: Đánh dấu (✓) vào ô trống ở các ý đúng trong các câu sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 18 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 18 VBT Sinh học 7: Dinh dưỡng của trùng kiết lị và trùng sốt rét giống nhau và khác nhau như thế nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 18 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 18 VBT Sinh học 7: Trùng kiết lị có hại như thế nào với sức khỏe con người?

Xem lời giải

Mục I, II, ghi nhớ trang 19,20 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, đặc điểm chung, vai trò thực tiễn và ghi nhớ trang 19,20 VBT Sinh học 7: Đánh dấu (✓) hoặc điền cụm từ: vi khuẩn, vụ hữu cơ, hồng cầu, roi, lông bơi, chân giả, tiêu giảm, không có, phân đôi, phân nhiều, tiếp hợp.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 19 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 19 VBT Sinh học 7: Vì sao bệnh sốt rét hay xảy ra ở miền núi?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 20 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 20 VBT Sinh học 7: Đặc điểm chung nào của ĐVNS vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 21 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 21 VBT Sinh học 7: Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 21 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 21 VBT Sinh học 7: Hãy kể tên một số động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách truyền bệnh?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất