CHƯƠNG 8. ĐỘNG VẬT VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục II trang 123,124 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục II Đa dạng sinh học động vật ở môi trường hoang mạc đời sống trang 123,124 VBT Sinh học 7: Đọc mục I, mục II, quan sát hình 57.1 và hình 57.2 SGK điền nội dung thích hợp vào ô trống bảng sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 124 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 124 VBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm thích nghi về cấu tạo và tập tính của động vật ở đới lạnh và hoang mạc đới nóng:

Xem lời giải

Mục I,II trang 125,126 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I,II Đa dạng sinh học động vật ở môi trường nhiệt đới gió mùa, Những lợi ích của đa dạng sinh học trang 125,126 VBT Sinh học 7: Đọc bảng trang 189 SGK và trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 125 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 125 VBT Sinh học 7: Khí hậu đới lạnh và hoang mạc đới nóng đã ảnh hưởng đến số lượng loài động vật như thế nào? Giải thích? Em hãy điền các thông tin vào bảng sau:

Xem lời giải

Mục II trang 126,127 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục II Biện pháp đấu tranh sinh học trang 126,127 VBT Sinh học 7: Điền vào bảng sau tên thiên địch được sử dụng và tên sinh vật gây hại tương ứng:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 126 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 126 VBT Sinh học 7: Giải thích vì sao số loài động vật ở môi trường nhiệt đới lại nhiều hơn môi trường đới lạnh và hoang mạc đới nóng.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 126 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 126 VBT Sinh học 7: Các biện pháp cần thiết để duy trì đa dạng sinh học.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 127 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 127 VBT Sinh học 7: Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học:

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 127 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 127 VBT Sinh học 7: Nêu ưu điểm và hạn chế của những biện pháp đấu tranh sinh học. Cho ví dụ.

Xem lời giải

Mục II trang 128 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục II Ví dụ minh họa các cấp độ tuyệt chủng của động vật quí hiếm ở Việt Nam trang 128 VBT Sinh học 7: Đọc mục I, quan sát hình 60 và đọc các thông tin có liên quan tới hình. Lựa chọn những câu trả lời và điền vào bảng sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 129 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 129 VBT Sinh học 7: Thế nào là động vật quý hiếm.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 129 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 129 VBT Sinh học 7: Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ.

Xem lời giải

Mục IV trang 130 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục IV Thu hoạch trang 130 VBT Sinh học 7: Tổng kết những nội dung tìm hiểu thành một báo cáo. Mỗi nhóm thông báo kết quả trước 5 – 10 phút. Em hãy viết báo cáo theo mẫu sau:

Xem lời giải

Mục I,II,III trang 131,132 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I,II,III Tiến hóa của giới Động vật, Sự thích nghi thứ sinh, Tầm quan trọng thực tiễn của động vật trang 131,132 VBT Sinh học 7: Đọc bảng 1 (SGK), lựa chọn tên ngành động vật và tên đại diện điền vào ô trống của bảng

Xem lời giải

Mục IV trang 133,134 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục IV Thu hoạch trang 133,134 VBT Sinh học 7: Ghi tên động vật quan sát thấy vào bảng sau đây và đánh dấu () định rõ môi trường chúng sống và vị trí phân loại của chúng (nếu rõ được tên lớp hay ngành thì cần ghi cụ thể)

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất