NGÀNH GIUN TRÒN

Bình chọn:
4.7 trên 99 phiếu
Mục I, II, III, IV, ghi nhớ trang 32,33 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, III, IV, cấu tạo ngoài, cấu tạo trong và di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản và ghi nhớ trang 32,33 VBT Sinh học 7: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau:

Xem lời giải

Mục I, II, ghi nhớ trang 34,35 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, một số giun tròn, đặc điểm chung, ghi nhớtrang 34,35 VBT Sinh học 7: Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 34 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 34 VBT Sinh học 7: Đặc điểm cấu tạo giun đũa khác với sán lá gan:

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 34 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 34 VBT Sinh học 7: Nêu tác hại của giun đũa với sức khỏe người:

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 34 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 34 VBT Sinh học 7: Các biện pháp phòng chống giun đũa kí sinh ở người:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 36 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 1 trang 36 VBT Sinh học 7: So sánh giun kim và giun móc câu, xem loài giun nào nguy hiểm hơn? Loài giun nào dễ phòng chống hơn?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 36 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 2 trang 36 VBT Sinh học 7: Trong số các đặc điểm chung của giun tròn, đặc điểm nào dễ dàng nhận biết chúng?

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 36 Vở bài tập Sinh học 7

Giải câu hỏi 3 trang 36 VBT Sinh học 7: Tại sao ở nước ta tỉ lệ mắc bệnh giun đũa cao?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khác