MỞ ĐẦU

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục I, II, ghi nhớ trang 5,6 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, đa dạng về loài, đa dạng về môi trường sống và phần ghi nhớ trang 5,6 VBT Sinh học 7: Kể tên các loài động vật mà em thấy khi:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 6 Vở bài tập Sinh học 7

Giải Câu hỏi 1 trang 6 VBT Sinh học 7: Hãy kể tên những động vật thường gặp ở địa phương em? Chúng có đa dạng, phong phú không?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 6 Vở bài tập Sinh học 7

Giải Câu hỏi 2 trang 6 VBT Sinh học 7: Chúng ta phải làm gì để thế giới động vật mãi mãi đa dạng, phong phú?

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Mục I, II, III, IV, ghi nhớ trang 7,8,9 Vở bài tập Sinh học 7

Giải mục I, II, III, IV Phân biệt động vật với thực vật, đặc điểm chung của động vật, sơ lược phân chia giới động vật, vai trò của động vật và ghi nhớ trang 7,8,9 VBT Sinh học 7: Động vật giống thực vật ở các đặc điểm nào?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 10 Vở bài tập Sinh học 7

Giải Câu hỏi 1 trang 10 VBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm chung của động vật.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 10 Vở bài tập Sinh học 7

Giải Câu hỏi 2 trang 10 VBT Sinh học 7: Kể các động vật gặp ở xung quanh nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 10 Vở bài tập Sinh học 7

Giải Câu hỏi 3 trang 10 VBT Sinh học 7: Nêu ý nghĩa của động vật với đời sống con người.

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất