Câu hỏi 3 trang 78 Vở bài tập Sinh học 7


Giải câu hỏi 3 trang 78 VBT Sinh học 7: Vai trò của cá trong đời sống con người.

Đề bài

Vai trò của cá trong đời sống con người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Vai trò của cá

Lời giải chi tiết

- Là nguồn thực phẩm: thịt, trứng

- Dược liệu

- Trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp: làm phân bón, sản xuất hàng hóa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu
  • Câu hỏi 2 trang 78 Vở bài tập Sinh học 7

    Giải câu hỏi 2 trang 78 VBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm quan trọng nhất để phân biệt Cá sụn và Cá xương.

  • Câu hỏi 1 trang 78 Vở bài tập Sinh học 7

    Giải câu hỏi 1 trang 78 VBT Sinh học 7: Cho những ví dụ nêu ảnh hưởng của điều kiện sống khác nhau đến cấu tạo cơ thể và tập tính của cá.

  • Mục I, II trang 76,77 Vở bài tập Sinh học 7

    Giải mục I, II Đa dạng thành phần loài và môi trường sống, đặc điểm chung của cá trang 76,77 VBT Sinh học 7: So sánh số loài, môi trường sống của lớp Cá sụn và lớp Cá xương. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt hai lớp là gì?

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí