Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
25 bài tập ứng dụng tích phân trong hình học mức độ nhận biết

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ứng dụng tích phân trong hình học mức độ nhận biết có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

60 bài tập trắc nghiệm tích phân mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm nguyên tích phân độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

60 bài tập trắc nghiệm nguyên hàm mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm nguyên hàm mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 bài tập ứng dụng tích phân trong hình học mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ứng dụng tích phân trong hình học mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm tích phân mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm nguyên tích phân độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm nguyên hàm mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm nguyên hàm mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

25 bài tập ứng dụng tích phân trong hình học mức độ thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ứng dụng tích phân trong hình học mức độ thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 bài tập trắc nghiệm tích phân mức độ nhận biết

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm tích phân độ nhận biết có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất