Chương 4: Số phức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 bài tập phương trình bậc hai với hệ số thực mức độ nhận biết 30 bài tập phương trình bậc hai với hệ số thực mức độ nhận biết

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm phương trình bậc hai với hệ số thực mức độ nhận biết có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
50 bài tập các phép toán với số phức mức độ nhận biết, thông hiểu 50 bài tập các phép toán với số phức mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm các phép toán với số phức mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
30 bài tập số phức mức độ nhận biết 30 bài tập số phức mức độ nhận biết

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm số phức mức độ nhận biết có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
40 bài tập phương trình bậc hai với hệ số thực mức độ thông hiểu 40 bài tập phương trình bậc hai với hệ số thực mức độ thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm phương trình bậc hai với hệ số thực mức độ thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
50 bài tập các phép toán với số phức mức độ vận dụng, vận dụng cao 50 bài tập các phép toán với số phức mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm các phép toán với số phức mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
40 bài tập số phức mức độ thông hiểu 40 bài tập số phức mức độ thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm số phức mức độ thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
30 bài tập phương trình bậc hai với hệ số thực mức độ vận dụng, vận dụng cao 30 bài tập phương trình bậc hai với hệ số thực mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm phương trình bậc hai với hệ số thực mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
30 bài tập số phức mức độ vận dụng, vận dụng cao 30 bài tập số phức mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm số phức mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài