Chương 2: Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

Bình chọn:
4.8 trên 102 phiếu
40 bài tập trắc nghiệm mặt cầu mức độ nhận biết

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm mặt cầu mức độ nhận biết có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm mặt trụ mức độ nhận biết

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm mặt trụ mức độ nhận biết có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm mặt nón mức độ nhận biết

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm mặt nón mức độ nhận biết có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm mặt cầu mức độ thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm mặt cầu mức độ thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm mặt trụ mức độ thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm mặt trụ mức độ thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm mặt nón mức độ thông hiểu

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm mặt nón mức độ thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm mặt cầu mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm mặt cầu mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm mặt trụ mức độ vận dụng, vận dụng cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm mặt trụ mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm mặt nón mức độ vận dụng, vận dung cao

Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm mặt nón mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất