Chương 1: Khối đa diện

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ nhận biết

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ nhận biết có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập trắc nghiệm khối đa diện lồi và khối đa diện đều mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm khối đa diện lồi và khối đa diện đều mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 bài tập trắc nghiệm khái niệm về khối đa diện mức độ nhận biết, thông hiểu

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm khái niệm về khối đa diện mức độ nhận biết, thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ thông hiểu

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ thông hiểu có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ vận dụng

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ vận dụng cao

Tổng hợp bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện mức độ vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất