Chương 2: Nito - Photpho

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
20 bài tập vận dụng cao về axit nitric - muối nitrat có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

20 bài tập vận dụng cao về axit nitric - muối nitrat hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết

40 bài tập về axit phophoric tác dụng với dung dịch kiềm có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

40 bài tập về axit phophoric tác dụng với dung dịch kiềm hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

40 câu hỏi lý thuyết về phân bón hóa học có đáp án và lời giải chi tiết

40 câu hỏi lý thuyết về phân bón hóa học hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

40 câu hỏi lý thuyết về amoniac và muối amoni có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

40 câu hỏi lý thuyết về amoniac và muối amoni hay nhất có lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 câu hỏi lý thuyết về nito có đáp án và lời giải chi tiết

30 câu hỏi lý thuyết về nito hay nhất có lời giải chi tiết

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng cao về axit nitric - muối nitrat có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

20 bài tập vận dụng cao về axit nitric - muối nitrat hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem chi tiết

20 bài tập về P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

20 bài tập về phân bón hóa học có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về phân bón hóa học hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

40 câu hỏi lý thuyết về amoniac và muối amoni có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

40 câu hỏi lý thuyết về amoniac và muối amoni hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem chi tiết

10 bài tập về nito có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

10 bài tập về nito có đáp án và lời giải chi tiết hay nhất

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng cao về axit nitric - muối nitrat có đáp án và lời giải chi tiết (phần 3)

20 bài tập vận dụng cao về axit nitric - muối nitrat hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 3)

Xem chi tiết

30 câu hỏi lý thuyết về axit photphoric - Muối photphat có đáp án và lời giải chi tiết

30 câu hỏi lý thuyết về axit photphoric - Muối photphat hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

20 bài tập về điều chế NH3 có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập về điều chế NH3 hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập vận dụng về kim loại tác dụng với axit nitric có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

30 bài tập vận dụng về kim loại tác dụng với axit nitric hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết

20 bài tập vận dụng cao về axit photpphoric và muối photphat có đáp án và lời giải chi tiết

20 bài tập vận dụng cao về axit photpphoric và muối photphat hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập về amoniac và muối amoni có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập về amoniac và muối amoni hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập vận dụng về muối nitrat có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

30 bài tập vận dụng về axit nitric - muối nitrat hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem chi tiết

40 câu hỏi lý thuyết về axit nitric - muối nitrat có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

40 câu hỏi lý thuyết về axit nitric - muối nitrat hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết

40 câu hỏi lý thuyết về axit nitric và muối nitrat có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

40 câu hỏi lý thuyết về axit nitric và muối nitrat hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất