200 bài tập về cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ có lời giải

Bình chọn:
4.6 trên 68 phiếu
30 câu hỏi lý thuyết về công thức phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án và lời giải chi tiết

30 câu hỏi lý thuyết về công thức phân tử hợp chất hữu cơ đầy đủ các dạng từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập về xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ khi biết thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập về xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ khi biết thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập về xác định công thức phân tử dựa vào quá trình phân tích định lượng có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập về xác định công thức phân tử dựa vào quá trình phân tích định lượng cả trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

10 bài tập vận dụng cao về công thức phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án và lời giải chi tiết

10 câu hỏi vận dụng cao về công thức phân tử hợp chất hữu cơ đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 câu hỏi ôn tập về công thức phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

30 câu hỏi ôn tập về công thức phân tử hợp chất hữu cơ đầy đủ từ trắc nghiệm đến từ luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem lời giải

30 câu hỏi ôn tập về công thức phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

30 câu hỏi ôn tập về công thức phân tử hợp chất hữu cơ đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem lời giải