Chương 3: Cacbon - Silic

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 câu hỏi lý thuyết về silic và hợp chất của silic có đáp án và lời giải chi tiết 30 câu hỏi lý thuyết về silic và hợp chất của silic có đáp án và lời giải chi tiết

30 câu hỏi lý thuyết về silic và hợp chất của silic đầy đủ trắc nghiệm và tự luận, từ dễ đến khó có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
20 câu hỏi lý thuyết về tính chất của cacbon có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1) 20 câu hỏi lý thuyết về tính chất của cacbon có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

20 câu hỏi lý thuyết về tính chất của cacbon có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết
20 câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của cacbon có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2) 20 câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của cacbon có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

20 câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học của cacbon đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem chi tiết
40 bài tập lý thuyết về hợp chất của cacbon có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1) 40 bài tập lý thuyết về hợp chất của cacbon có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

40 bài tập lý thuyết về hợp chất của cacbon đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết
40 câu hỏi lý thuyết về hợp chất của cacbon có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2) 40 câu hỏi lý thuyết về hợp chất của cacbon có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

40 câu hỏi lý thuyết về hợp chất của cacbon đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem chi tiết
40 bài tập về CO2 tác dụng với dung dịch kiềm có đáp án và lời giải chi tiết 40 bài tập về CO2 tác dụng với dung dịch kiềm có đáp án và lời giải chi tiết

40 bài tập về CO2 tác dụng với dung dịch kiềm từ dễ đến khó, đầy đủ trắc nghiệm và tự luận có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
40 bài tập về muối cacbonat có đáp án và lời giải chi tiết 40 bài tập về muối cacbonat có đáp án và lời giải chi tiết

40 bài tập về muối cacbonat đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
30 bài tập khử oxit kim loại bằng CO, H2 có đáp án và lời giải chi tiết 30 bài tập khử oxit kim loại bằng CO, H2 có đáp án và lời giải chi tiết

30 bài tập khử oxit kim loại bằng CO, H2 đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, cả tự luận và trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài