CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 bài tập vận dụng cao Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

30 bài tập vận dụng cao Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập cơ bản Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

30 bài tập cơ bản Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

20 bài tập cơ bản Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

20 bài tập cơ bản Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

30 bài tập Tính giá trị biểu thức

30 bài tập Tính giá trị biểu thức có đáp án và lời giải chi tiết đủ các mức độ

Xem chi tiết

20 bài tập Tìm điều kiện xác định của biểu thức chứa căn

20 bài tập Tìm điều kiện xác định của biểu thức chứa căn có đáp án và lời giải chi tiết đủ các mức độ

Xem chi tiết

20 bài tập cơ bản ôn tập chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

20 bài tập cơ bản ôn tập chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

40 bài tập vận dụng Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

40 bài tập Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai mức độ vận dụng, vận dụng cao có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

40 bài tập vận dụng Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

40 bài tập Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai mức độ vận dụng có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Bài tập tổng hợp Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương

Bài tập tổng hợp Liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ

Xem chi tiết

40 bài tập tổng hợp về Căn thức bậc hai

40 bài tập tổng hợp về Căn thức bậc hai có đáp án và lời giải chi tiết đủ các mức độ

Xem chi tiết

50 bài tập vận dụng ôn tập chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

50 bài tập vận dụng ôn tập chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất