CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
40 bài tập vận dụng ôn tập chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

40 bài tập vận dụng ôn tập chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

15 bài tập vận dụng về Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn

15 bài tập vận dụng về Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Bài tập cơ bản về Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài tập cơ bản về Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập Tính giá trị biểu thức lượng giác

20 bài tập Tính giá trị biểu thức lượng giác có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem lời giải

25 bài tập vận dụng Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

25 bài tập vận dụng Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập vận dụng Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

20 bài tập vận dụng Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

40 bài tập tổng hợp về Tỉ số lượng giác của góc nhọn

40 bài tập tổng hợp về Tỉ số lượng giác của góc nhọn có đáp án và lời giải chi tiết đủ mức độ từ dễ đến khó

Xem lời giải

20 bài tập cơ bản Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

20 bài tập cơ bản về Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất