CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 bài tập cơ bản Ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất

30 bài tập cơ bản Ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập tổng hợp về Hệ số góc của đường thẳng y=ax+b (a khác 0)

20 bài tập tổng hợp về Hệ số góc của đường thẳng y=ax+b (a khác 0) có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

20 bài tập tổng hợp về Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

20 bài tập tổng hợp về Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

25 bài tập cơ bản Đồ thị của hàm số y=ax+b (a khác 0)

25 bài tập cơ bản Đồ thị của hàm số y=ax+b (a khác 0) có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

25 bài tập cơ bản về Hàm số bậc nhất

25 bài tập cơ bản về Hàm số bậc nhất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

50 bài tập vận dụng Ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất

50 bài tập vận dụng Ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

30 bài tập vận dụng Đồ thị của hàm số y=ax+b (a khác 0)

30 bài tập vận dụng Đồ thị của hàm số y=ax+b (a khác 0) có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

15 bài tập vận dụng về Hàm số bậc nhất

15 bài tập vận dụng về Hàm số bậc nhất có đáp án và lời giải chi tiết

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất