Phân tích hình 58.2, nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu khu vực Nam Âu.


Đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu khu vực Nam Âu. Moojt số sản phẩm nông nghiệp độc đáo.

Đề bài

Phân tích hình 58.2, nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu khu vực Nam Âu. Kể tên một số sản phẩm nông nghiệp độc đáo ở các vùng có kiểu khí hậu này. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích biểu đồ.

Liên hệ.

Lời giải chi tiết

- Đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của khí hậu khu vực Nam Âu:

+ Nhiệt độ: nhiệt độ cao nhất vào tháng VII khoảng 24°C; thấp nhất vào tháng I trên 10°C, biên độ nhiệt khoảng 14°C.

+ Lượng mưa: lượng mưa trung bình năm 711 mm, mưa nhiều vào thu đông, mùa hạ ít mưa.

- Một số sản phẩm nông nghiệp độc đáo ở các vùng có kiểu khí hậu này: chăn nuôi cừu, dê; trồng cây ăn quả nhiệt đới (cam, chanh), ô liu,...


Bình chọn:
4.3 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí