Trả lời câu hỏi mục 1 trang 161 SGK Địa lí 7


Quan sát hình 54.1, cho biết châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước thuộc từng nhóm.

Đề bài

Quan sát hình 54.1, cho biết châu Âu có các nhóm ngôn ngữ nào? Nêu tên các nước thuộc từng nhóm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bản đồ.

Lời giải chi tiết

- Châu Âu có các nhóm ngôn ngữ: Giecman, Latinh, Xlavơ, Hi Lạp và ngôn ngữ khác.

- Tên các nước thuộc từng nhóm ngôn ngữ:

+ Giecman: Anh, Bỉ, Đức, Áo, Na Uy, Thụy Điển, Ai-xơ-len, Hà Lan, Thụy Sĩ.

+ La-tinh: Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, I-ta-li-a, Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Ê-xtô-ni-a, Đan Mạch.

+ Xlavơ: Nga, Xlô-va-ki-a, Xec-bi, Crô-a-ti-a, Xlô-vê-ni-a, Bun-ga-ri, U-crai-na, Bê-la-rút, Ba Lan, CH Séc...

+ Ngôn ngữ khác: Lat-vi-a, Lit-va.


Bình chọn:
4.1 trên 28 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí