Câu hỏi 9 trang 54 SGK Hình học 10


Chứng minh công thức S = pr (h.2.19)....

Đề bài

Chứng minh công thức S = pr (h.2.19).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chi tam giác ABC thành 3 tam giác nhỏ là OAB, OBC, OCA và tính diện tích của chúng.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\eqalign{
& {S_{OAB}} = {1 \over 2}r.c \cr
& {S_{OAC}} = {1 \over 2}r.b \cr
& {S_{OBC}} = {1 \over 2}r.a \cr
& \Rightarrow {S_{ABC}}  = \frac{1}{2}rc + \frac{1}{2}rb + \frac{1}{2}ra\cr &= {1 \over 2}r(a + b + c)  = \frac{{a + b + c}}{2}.r\cr &= p.r\cr} \)

(Do \(({{a + b + c} \over 2} = p\) ).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí