Bài 5 trang 59 SGK Hình học 10


Tam giác ABC có...

Đề bài

Tam giác \(ABC\) có  \(\widehat{A} = 120^0\). Tính cạnh \(BC\) cho biết cạnh \(AC = m\) và \(AB = n\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Định lý hàm số \( \cos: \, \, a^2=b^2+c^2-2bc.\cos A.\)

Lời giải chi tiết

Áp dụng định lý hàm số \(\cos\) ta có:

\(\eqalign{ & BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.\cos A \cr
&  = {m^2} + {n^2} - 2.m.n.\cos 120^0 \cr
& = {m^2} + {n^2} - 2mn.\left( { - \frac{1}{2}} \right) \cr &= {m^2} + {n^2} + m.n \cr
& \Rightarrow BC = \sqrt {{m^2} + {n^2} + m.n}. \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 42 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí