Câu 7 trang 53 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
4 trên 14 phiếu

Hãy nêu tác dụng của các biện pháp làm đất và bón phân lót đối với cây trồng ?

Hãy nêu tác dụng của các biện pháp làm đất và bón phân lót đối với cây trồng ? 

Hướng dẫn trả lời 

Làm đất:

- Làm cho đất tơi xốp.

- Tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng 

- Diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh 

- Tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt 

Bón phân lót: là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. Bón phân lót nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con khi nó mới mọc, mới bén rễ.

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan