Bài 6 trang 156 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

Giải bài 6 trang 156 SGK Đại số 10. Không sử dụng máy tính, hãy tính:

Đề bài

Không sử dụng máy tính, hãy tính:

a) \(\sin {75^0} + \cos {75^0} = {{\sqrt 6 } \over 2}\)

b) \(\tan {267^0} + \tan {93^0} = 0\)

c) \(\sin {65^0} + \sin {55^0} = \sqrt 3 \cos {5^0}\)

d) \(\cos {12^0} - \cos {48^0} = \sin {18^0}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các công thức: 

\(\begin{array}{l}
+ )\;\;\sin \left( {\alpha + \beta } \right) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta .\\
+ )\;\;\sin \left( {\alpha - \beta } \right) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta .\\
+ )\;\;\cos \left( {\alpha + \beta } \right) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta .\\
+ )\;\;\cos \left( {\alpha - \beta } \right) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta .
\end{array}\)

Lời giải chi tiết

a) \(\sin {75^0} + \cos {75^0} \)

\(= \sin ({45^0} + {30^0}) + \cos ({45^0} + {30^0})  \)

\(= \sin {45^0}.\cos{30^0} + \cos {45^0}.\sin {30^0} \)\(+ \cos {45^0}.\cos{30^0} - \sin {45^0}.\sin{30^0}\)

\(= {{\sqrt 2 } \over 2}(\cos{30^0} + \sin {30^0} + \cos{30^0}\)\( - \sin {30^0}) \)

\(= {{\sqrt 2 } \over 2}.2{{\sqrt 3 } \over 2} = {{\sqrt 6 } \over 2}  \)

 \(\eqalign{b) \, \, & \tan {267^0} + \tan {93^0} \cr&= \tan ({267^0} - {360^0}) + \tan {93^0} \cr & = \tan ( - {93^0}) + tan{93^0} = 0 \cr} \)

\(\eqalign{c)  \, \, & \sin {65^0} + \sin {55^0}\cr& = 2\sin {{{{65}^0} + {{55}^0}} \over 2}\cos {{{{65}^0} - {{55}^0}} \over 2} \cr & = 2\sin {60^0}\cos {5^0} = \sqrt 3 \cos {5^0} \cr} \)

 \(\eqalign{d) \, \, & \cos {12^0} - \cos {48^0} \cr&= - 2\sin {{{{12}^0} + {{48}^0}} \over 2}\sin {{{{12}^0} - {{48}^0}} \over 2} \cr & = - 2\sin {30^0}\sin ( - {18^0}) \cr&= 2\sin {30^0}\sin {18^0} = 2.{1 \over 2}\sin {18^0} \cr&= \sin {18^0}. \cr} \)

loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu