Câu 3 trang 49 SGK Công nghệ 10


Chế độ chăm sóc cây có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng? Cho ví dụ minh họa.

Đề bài

Chế độ chăm sóc cây có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng? Cho ví dụ minh họa.

Lời giải chi tiết

- Chế độ chăm sóc có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến sự phát sinh, phát triển của sâu bệnh hại cây trồng.

- Ví dụ:

+ Nếu ta bón thừa đạm cho cây lúa thì lá sẽ phát triển mạnh, các mô chứa nhiều nước nên sâu bệnh có cơ hội phát triển mạnh. Vì vậy cần bón phân hợp lí, cần đối giữa N.P.K.

+ Chế độ chăm sóc mất cân đối giữa nước và phân bón có thể làm sâu bệnh phát triển mạnh.

+ Ngập úng làm cho cây giảm khả năng chống chịu. Cây trồng bị thương tổn do chăm sóc là tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Do đó, sau khi chăm sóc, xới xáo, phải tiêu nước và bón phân giúp cây trồng tăng khả năng kháng bệnh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 16 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí