Câu 3 trang 35 SGK Công nghệ 10


Nêu các biện pháp dùng để cải tạo đất mặn, đất phèn ở địa phương em (nếu có)

Đề bài

Nêu các biện pháp dùng để cải tạo đất mặn, đất phèn ở địa phương em (nếu có)

Lời giải chi tiết

- Biện pháp cải tạo đất mặn:

Đắp đê biển 

+ Xây dựng kênh, mương

+ Bón vôi, tháo nước ngọt để rửa mặn, bổ sung các chất hữu cơ,...

+ Trồng cây ngập mặn

- Biện pháp cải tạo đất phèn:

+ Rửa phèn, rửa mặn, hạ thấp mạch nước ngâm bằng cách xây dựng kênh tưới, tiêu nước.

+ Khử chua, loại bỏ các cation Al3+ bẳng cách bón vôi.

+ Tăng độ phì nhiêu bằng bón phân.

+ Hòa tan chất phèn hoặc làm phèn lắng xuống bằng cách lên luống.

+ Rửa phèn bằng nước mưa, nước tưới sau quá trình chua hóa diễn ra.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí