Câu 3 trang 33 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
4 trên 24 phiếu

Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại bằng biện pháp nào ?

Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại bằng biện pháp nào ?

Hướng dẫn trả lời 

Bằng các biện pháp 

Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh hại 

Biện pháp thủ công 

Biện pháp hoá học 

Các bài liên quan: - Bài 13. Phòng trừ sâu ,bệnh hại

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.