Câu 3 trang 33 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại bằng biện pháp nào ?

Ở địa phương em đã thực hiện phòng trừ sâu bệnh hại bằng biện pháp nào ?

Hướng dẫn trả lời 

Bằng các biện pháp 

Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh hại 

Biện pháp thủ công 

Biện pháp hoá học 

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan