Câu 2 trang 92 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
4.2 trên 42 phiếu

Em cho biết mục đính và phương pháp nhân giống thuần chủng ?

Em cho biết mục đính và phương pháp nhân giống thuần chủng ?

Hướng dẫn trả lời

Mục đích : 

- Làm tăng nhanh số lượng cá thể ,giữ vững và hoàn thiện đặc tính tốt của giống đã có .

- Sử dụng để hoàn thiện các giống bằng cách giữ gìn, củng cố và nâng cao ở đời sau có những giá trị vốn có của nó

- Tạo nên tính đồng nhất về các đặc điểm ngoại hình và tính năng sản xuất của các cá thể trong cùng một giống.

Phương pháp :

- Có 2 phương pháp:

+ Chọn phối cùng giống.

+ Chọn phối khác giống.

Nhân giống thuần chủng đồng huyết.

Nhân giống thuần chủng không đồng huyết

Nhân giống theo dòng.

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan