Câu 2 trang 82 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
4.1 trên 24 phiếu

Em cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi phát triển của nước ta trong thời gian mới ?

 Em cho biết nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi phát triển của nước ta trong thời gian mới ? 

Hướng dẫn trả lời 

VAI TRÒ CỦA CHĂN NUÔI:        

- Cung cấp thực phẩm.

- Cung cấp sức kéo.

- Cung cấp phân bón.

- Cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất khác.

NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH CHĂN NUÔI Ở NƯỚC TA:

- Phát triển chăn nuôi toàn diện:

- Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất (giống, thức ăn, chăm sóc, thú y)

- Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí (về cơ sở vật chất,năng lực cán bộ)  

Các bài liên quan: - Bài 30. Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.