Câu 1 trang 70 SGK Công Nghệ 7


Chăm sóc rừng sau khi trồng vào thời gian nào ? Cần chăm sóc bao nhiêu năm và số lần chăm sóc trong một năm ?

Đề bài

 Chăm sóc rừng sau khi trồng vào thời gian nào ? Cần chăm sóc bao nhiêu năm và số lần chăm sóc trong một năm ?

Lời giải chi tiết

+ Thời gian : Sau khi trồng cây gây rừng từ 1 đến 3 tháng phải tiến hành chăm sóc cây ngay, chăm sóc liên tục đến 4 năm 

+ Số lần chăm sóc :

- Năm thứ nhất và năm thứ hai , mỗi năm chăm sóc 2 đến 3 lần.

- Năm thứ ba và năm thứ tư, mỗi năm chăm sóc 1 đến 2 lần . 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 36 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí