Câu 1 trang 25 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ?

Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ?

Hướng dẫn trả lời 

- Tăng chất lượng sản phẩm

- Tăng năng suất/ 1 vụ

- Tăng vụ trồng trọt/ 1 năm

- Thay đổi cơ cấu cây trồng

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan