Câu 1 trang 24 SGK Công nghệ 10


Thế nào là keo đất? Nêu cấu tạo của keo đất?

Đề bài

Thế nào là keo đất? Nêu cấu tạo của keo đất?

Lời giải chi tiết

_ Keo đất là những phần tử có kích thước khoảng dưới \(1\mu m\), không hòa tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù ( trạng thái lơ lửng trong nước)

_ Cấu tạo của keo đất:

+ Keo đất có một nhân.

+ Lớp ion quyết định điện nằm ngay phía ngoài nhân.

+ 2 lớp ở ngoài cùng là lớp ion bất động và ion khuếch tán mang điện trái dấu với ion quyết định điện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí