Câu 1 trang 160 SGK Công nghệ 10


Đề bài

Trình bày các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Thế nào là lĩnh vực kinh doanh phù hợp?

Lời giải chi tiết

* Căn cứ để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh:

- Thị trường có nhu cầu

- Đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp

- Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực của doanh nghiệp và xã hội

- Hạn chế thấp nhất những rủi ro đến với doanh nghiệp

* Lĩnh vực kinh doanh phù hợp là lĩnh vực kinh doanh cho phép doanh nghiệp thực hiện mục đích kinh doanh, phù hợp với luật pháp và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiêp.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.