Câu 1 trang 132 SGK Công Nghệ 7

Bình chọn:
4 trên 15 phiếu

Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ?

Nuôi thuỷ sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ? 

Hướng dẫn trả lời  

Nuôi thủy sản có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội:

- Cung cấp thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác.

- Làm sạch môi trường nước.

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan