Câu 1 trang 126 SGK Công nghệ 10


Nêu mục đích của công tác bảo quản các loại hạt, củ giống trong sản xuất.

Đề bài

Nêu mục đích của công tác bảo quản các loại hạt, củ giống trong sản xuất.

Lời giải chi tiết

Mục đích:

- Có giống sản xuất cho vụ sau góp phần duy trì tính đa dạng sinh học

- Đảm bảo cho sức sống hạt giống tốt: có độ nảy mầm cao, hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 16 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí