Câu 1 trang 121 SGK Công nghệ 10


Hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Đề bài

Hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Lời giải chi tiết

Mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản:

- Duy trì những đặc tính ban đầu của sản phẩm.

- Hạn chế tổn thất về số lượng của sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

- Hạn chế sự giảm sút về chất lượng của sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 17 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí