Trả lời câu hỏi mục 2 trang 112 SGK Địa lí 7


Quan sát hình 35.2, nêu các luồng nhập cư vào châu Mĩ. Giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ?

Đề bài

- Quan sát hình 35.2, nêu các luồng nhập cư vào châu Mĩ.

- Giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 35.2 và dựa vào kiến thức đã học để phân tích.

Lời giải chi tiết

- Các luồng nhập cư vào châu Mĩ:

+ Chủng tộc Môn-gô-lô-it cổ.

+ Người Anh, Pháp, I-ta-li-a, Đức.

+ Người Tây Ban Nha.

+ Người Bồ Đào Nha.

+ Chủng tộc Nê-grô-it.

- Nguyên nhân sự khác nhau về ngôn ngữ của dân cư Bắc Mĩ với Trung và Nam Mĩ: do lịch sử nhập cư.

+ Bắc Mĩ sử dụng ngôn ngữ chính là tiếng Anh do luồng nhập cư chủ yếu là người Anh, Ý, Đức.

+ Trung và Nam Mĩ, ngôn ngữ chủ yếu là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha do luồng nhập cư đầu tiên vào Nam Mĩ là Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.


Bình chọn:
4.5 trên 74 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí