Trả lời câu hỏi mục 2 trang 11 SGK Địa lí 7


Đọc hình 3.3, cho biết : Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất. Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên.

Đề bài

Đọc hình 3.3, cho biết :

- Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất?

- Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 3.3 SGK, chú ý các dấu chấm đỏ (thể hiện siêu đô thị) ở các châu lục.

Lời giải chi tiết

- Châu lục có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu trở lên nhất: Châu Á.

- Các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên: Bắc Kinh, Xơ-un, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca – Cô-bê, Thiên Tân, Thượng Hải, Ma-ni-la, Gia-các-ta, Niu Đê-li, Mum-bai, Ka-ra-si, Côn-ca-ta.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 115 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí