Câu 1 (mục 2 - bài học 3 - trang 11) sgk địa lí 7

Bình chọn:
4.7 trên 14 phiếu

Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất ?

- Đọc hình 3.3, cho biết :
+ Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất ?
+ Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên.

HS tự giải.

Đã có lời giải Sách bài tập - Địa lý lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan