Bài tập 4 trang 15 vở bài tập lịch sử 7


Giải bài tập 4 trang 15 VBT lịch sử 7: Hãy nêu những hiểu biết của em về tộc người Khơ-me thời xưa:

Đề bài

a) Hãy nêu những hiểu biết của em về tộc người Khơ-me thời xưa:

- Về kinh tế

- Về văn hóa

- Tên gọi quốc gia của họ

b) Ăng-co là thời kì phát triển cao của chế độ phong kiến Cam-pu-chia. Hãy đánh dấu x vào ô trống ở đầu câu mà em cho là không phù hợp:

☐ Sản xuất nông nghiệp phát triển

☐ Thủ công, thương nghiệp cũng phát triển mạnh

☐ Lãnh thổ được mở rộng, nhất là về phía đông

☐ Kinh đô được xây dựng với nhiều đền tháp đồ sộ, độc đáo.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3: Vương quốc Cam-pu-chia.

Lời giải chi tiết

a)

- Về kinh tế: sản xuất nông nghiệp phát triển: họ giỏi săn bắn, quen đào ao, đắp hồ trữ nước.

- Về văn hóa: tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ, biết khắc bia bằng chữ Phạn.

- Tên gọi quốc gia của họ: Chân Lạp

b) ☒ Thủ công, thương nghiệp cũng phát triển mạnh

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 30 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí