Bài 99 trang 47 SGK Toán 6 tập 2


Khi cộng hai hỗn số 3 1/5 và 2 2/3, bạn Cường làm như sau:

Đề bài

Khi cộng hai hỗn số \( \displaystyle 3{1 \over 5};2{2 \over 3}\) bạn Cường làm như sau:

\( \displaystyle 3{1 \over 5} + 2{2 \over 3} = {{16} \over 5} + {8 \over 3} \)\(\displaystyle = {{48} \over {15}} + {{40} \over {15}} = {{88} \over {15}} = 5{{13} \over {15}}\)

a) Bạn Cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế nào?

b) Có cách nào tính nhanh hơn không?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn cộng hai hỗn số: ta có thể cộng hai phần nguyên với nhau, 2 phần phân số với nhau. Kết quả tìm được chính là ghép phần nguyên và phần phân số vừa thu được. 

Hoặc ta có thể đưa về dạng phân số rồi cộng các phân số với nhau.

Lời giải chi tiết

a) Bạn Cường đã đổi hỗn số thành phân số rồi cộng hai phân số, cuối cùng đổi kết quả thành hỗn số.

b) Có cách tính nhanh hơn như sau:

Có thể cộng hai phần nguyên với nhau, hai phần phân số với nhau:

Tổng hai phần nguyên là: \(3 + 2 = 5.\)

Tổng hai phần phân số là :

\( \displaystyle {1 \over 5} + {2 \over 3} = {{3 + 10} \over {15}} = {{13} \over {15}}\) 

Vậy \( \displaystyle 3{1 \over 5} + 2{2 \over 3} = 5{{13} \over {15}}\)

Hoặc ghi như sau:  

\(\begin{array}{l}
3\dfrac{1}{5} + 2\dfrac{2}{3} = \left( {3 + 2} \right) + \left( {\dfrac{1}{5} + \dfrac{2}{3}} \right)\\
= 5 + \left( {\dfrac{3}{{15}} + \dfrac{{10}}{{15}}} \right) = 5 + \dfrac{{13}}{{15}} = 5\dfrac{{13}}{{15}}
\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 235 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí