Bài 105 trang 47 SGK Toán 6 tập 2


Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

Đề bài

Viết các phần trăm sau dưới dạng số thập phân:

7%,  45%,  216%

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa các phần trăm về dạng phân số thập phân \(a\%  = \dfrac{a}{{100}}\)

Số thập phân gồm hai phần:

  - Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;

  - Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.

Số chữ số thập phân bằng đúng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
7\%  = \dfrac{7}{{100}} = 0,07;\\
45\%  = \dfrac{{45}}{{100}} = 0,45;\\
216\%  = \dfrac{{216}}{{100}} = 2,16
\end{array}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 178 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí