Bài 114 trang 50 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 85 phiếu

Giải bài 114 trang 50 SGK Toán 6 tập 2. Tính:

Đề bài

Tính:

\(\left( { - 3,2} \right).{{ - 15} \over {64}} + \left( {0,8 - 2{4 \over {15}}} \right):3{2 \over 3}.\)

Lời giải chi tiết

\(\left( { - 3,2} \right).{{ - 15} \over {64}} + \left( {0,8 - 2{4 \over {15}}} \right):3{2 \over 3}.\)

\(= {{ - 32} \over {10}}.{{ - 15} \over {64}} + \left( {{8 \over {10}} - {{34} \over {15}}} \right):{{11} \over 3}\)

\( = {{ - 1} \over 2}.{{ - 3} \over 2} + \left( {{{24} \over {30}} - {{68} \over {30}}} \right):{{11} \over 3}\)

\( = {3 \over 4} + {{ - 44} \over {30}}:{{11} \over 3} = {3 \over 4} + {{ - 44} \over {30}}.{3 \over {11}}\)

\(= {3 \over 4} + {{ - 4} \over {10}}.{1 \over 1} = {{ 3} \over 4} + {{ - 4} \over {10}}\)

\( = {{15} \over {20}} + {{ - 8} \over {20}} = {7 \over {20}}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu