Bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 118 phiếu

Giải bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2. Tính:

Đề bài

Tính:

a) \({1 \over 3} + {3 \over 8} - {7 \over {12}}\)

b) \({{ - 3} \over {14}} + {5 \over 8} - {1 \over 2}\)

c) \({1 \over 4} - {2 \over 3} - {{11} \over {18}}\)

d) \({1 \over 4} + {5 \over {12}} - {1 \over {13}} - {7 \over 8}\)

Lời giải chi tiết

a) \({1 \over 3} + {3 \over 8} - {7 \over {12}} ={8 \over 24} + {9 \over 24} - {14 \over {24}}= {{8 + 9 - 14} \over {24}} = {3 \over {24}} = {1 \over 8}\)

b) \({{ - 3} \over {14}} + {5 \over 8} - {1 \over 2} ={{ - 12} \over {56}} + {35 \over 56} - {28 \over 56} =  {{ - 12 + 35 - 28} \over {56}} = {{ - 5} \over {56}}\)

c) \({1 \over 4} - {2 \over 3} - {{11} \over {18}} ={9 \over 36} - {24 \over 36} - {{22} \over {36}} =  {{9 - 24 - 22} \over {36}} = {{ - 37} \over {36}}\)

d) \({1 \over 4} + {5 \over {12}} - {1 \over {13}} - {7 \over 8} = {{1 \times 78 + 5 \times 26 - 1 \times 24 - 7 \times 39} \over {312}}\)

\( = {{78 + 130 - 24 - 273} \over {312}} = {{208 - 297} \over {312}} = {{ - 89} \over {312}}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu