Bài 107 trang 48 SGK Toán 6 tập 2


Tính:

Đề bài

Tính:

a) \( \displaystyle {1 \over 3} + {3 \over 8} - {7 \over {12}}\)

b) \( \displaystyle {{ - 3} \over {14}} + {5 \over 8} - {1 \over 2}\)

c) \( \displaystyle {1 \over 4} - {2 \over 3} - {{11} \over {18}}\) 

d) \( \displaystyle {1 \over 4} + {5 \over {12}} - {1 \over {13}} - {7 \over 8}\) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Qui đồng mẫu các phân số

Bước 2: Cộng trừ các tử số và giữ nguyên mẫu số

Bước 3: Rút gọn phân số (nếu có thể)

Lời giải chi tiết

a) Mẫu số chung là \(BCNN(3; 8; 12) = 24.\) 

\( \displaystyle {1 \over 3} + {3 \over 8} - {7 \over {12}} ={8 \over 24} + {9 \over 24} - {14 \over {24}}\)\( \displaystyle = {{8 + 9 - 14} \over {24}} = {3 \over {24}} = {1 \over 8}\)

b) Mẫu số chung là \(BCNN(14 ; 8 ; 2) = 56.\)

\( \displaystyle {{ - 3} \over {14}} + {5 \over 8} - {1 \over 2} ={{ - 12} \over {56}} + {35 \over 56} - {28 \over 56} \)\( \displaystyle =  {{ - 12 + 35 - 28} \over {56}} = {{ - 5} \over {56}}\)

c) Mẫu số chung là \(BCNN(4 ; 3 ; 18) = 36.\)

\( \displaystyle {1 \over 4} - {2 \over 3} - {{11} \over {18}} ={9 \over 36} - {24 \over 36} - {{22} \over {36}}\)\( \displaystyle =  {{9 - 24 - 22} \over {36}} = {{ - 37} \over {36}}\)

d) Mẫu số chung là \(BCNN(4 ; 12 ; 13 ; 8) = 312.\)

\( \displaystyle {1 \over 4} + {5 \over {12}} - {1 \over {13}} - {7 \over 8} \)\( \displaystyle = \dfrac{1.78}{{4.78}} + \dfrac{{5.26}}{{12.26}} - \dfrac{{1.24}}{{13.24}} - \dfrac{{7.39}}{{8.39}}\)\( \displaystyle = {{1 . 78 + 5 . 26 - 1 . 24 - 7 . 39} \over {312}}\) 

\( \displaystyle = {{78 + 130 - 24 - 273} \over {312}} \)\( \displaystyle = {{ - 89} \over {312}}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 287 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.