Bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4 trên 107 phiếu

Giải bài 100 trang 47 SGK Toán 6 tập 2. Tính giá trị của các biểu thức sau:

Đề bài

Tính giá trị của các biểu thức sau:

\(A = 8{2 \over 7} - \left( {3{4 \over 9} + 4{2 \over 7}} \right)\)

\(B = \left( {10{2 \over 9} + 2{3 \over 5}} \right) - 6{2 \over 9}\)

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
A = 8\frac{2}{7} - \left( {3\frac{4}{9} + 4\frac{2}{7}} \right)\\
 = \frac{{58}}{7} - \left( {\frac{{31}}{9} + \frac{{30}}{7}} \right)\\
 = \frac{{58}}{7} - \frac{{31}}{9} - \frac{{30}}{7}\\
 = \left( {\frac{{58}}{7} - \frac{{30}}{7}} \right) - \frac{{31}}{9}\\
 = 4 - \frac{{31}}{9}\\
 = \frac{{36}}{9} - \frac{{31}}{9}\\
 = \frac{5}{9}
\end{array}\)

\(B = \left( {10{2 \over 9} + 2{3 \over 5}} \right) - 6{2 \over 9}\)

     \( = 10{2 \over 9} - 6{2 \over 9} + 2{3 \over 5} = 4 + 2{3 \over 5} = 6{3 \over 5}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu