Bài 104 trang 47 SGK Toán 6 tập 2


Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %:

Đề bài

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu %:

\(\displaystyle {7 \over {25}},{{19} \over 4},{{26} \over {65}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*) Số thập phân gồm hai phần:

  - Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy;

  - Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy.

Số chữ số thập phân bằng đúng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

*) Phân số có mẫu là 100 được viết dưới dạng phần trăm, tức là dạng gồm tử số của phân số đã cho kèm theo kí hiệu %.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}
\dfrac{7}{{25}} = \dfrac{{7.4}}{{25.4}} = \dfrac{{28}}{{100}} = 0,28 = 28\% \\
\dfrac{{19}}{4} = \dfrac{{19.25}}{{4.25}} = \dfrac{{475}}{{100}} = 4,75 = 475\% \\
\dfrac{{26}}{{65}} = \dfrac{2}{5} = \dfrac{{2.20}}{{5.20}} = \dfrac{{40}}{{100}} = 0,4 = 40\%
\end{array}\) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 200 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí