Bài 113 trang 50 SGK Toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.6 trên 44 phiếu

Giải bài 113 trang 50 SGK Toán 6 tập 2. Hãy kiểm tra các phép nhân sau đây rồi sử dụng kết quả của các phép nhân này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán:

Đề bài

Hãy kiểm tra các phép nhân sau đây rồi sử dụng kết quả của các phép nhân này để điền số thích hợp vào ô trống mà không cần tính toán:

a)39 . 47 = 1833;                                            

b)15,6 . 7,02 = 109,512;

c)1833 . 3,1 = 5682,3;                                  

d)109,512 . 5,2 = 569,4624.

 

(3,1 . 47) . 39 =

 

 

(15,6 . 5,2) . 7,02 =

 

 

5682,3  : (3,1 . 47) =

 

 

 

Lời giải chi tiết

+) (3,1 . 47) . 39 = 3,1 . (47 . 39) = 3,1 . 1833 (theo câu a) = 5682,3 (theo câu c)

Vậy từ  câu a) và c) suyra: (3,1 . 47) . 39 = 5682,3.

+) (15,6 . 5,2) . 7,02 = (15,6 . 7,02) .5,2 =  109,512 . 5,2 (theo câu b) =  569,4624 (theo câu d)

Vậy từ câu b) và d) suyra: (15,6 . 5,2) . 7,02 = 569,4624.

+) 5682,3  : (3,1 . 47) = (5682,3 : 3,1)  : 47 = 1833 : 47 (theo câu c) = 49 (theo câu a)

Vậy  từ a) và c) suy ra: 5682,3: (3,1 . 47) = 39

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 13. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu