Bài 50: Cân bằng hóa học

Bình chọn:
4.7 trên 121 phiếu
Bài 1 trang 212 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hằng số cân bằng Kc của một phản ứng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 2 trang 212 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cân bằng hóa học là gì? Tại sao nói cân bằng hóa học là cân bằng động? Hãy cho biết ý nghĩa của hằng số cân bằng Kc. Hằng số cân bằng Kc của một phản ứng có luôn luôn là một hằng số không?

Xem lời giải

Bài 3 trang 212 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Viết các biểu thức hằng số cân bằng Kc cho các phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là gì? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cân bằng hóa học? Chất xúc tác có ảnh hưởng đến cân bằng hóa học không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 5 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau để minh họa:

Xem lời giải

Bài 6 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín:

Xem lời giải

Bài 7 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho biết phản ứng thuận nghịch sau:

Xem lời giải

Bài 8 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Cho biết phản ứng sau:

Xem lời giải

Bài 9 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Hằng số cân bằng Kc của phản ứng

Xem lời giải

Bài 10 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Iot bị phân hủy bởi nhiệt theo phản ứng sau:

Xem lời giải