Bài 5 trang 70 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao


Có hai vật , mỗi vật bắt chuyển động dưới tác dụng của một lực . Hãy chứng minh rằng những quãng đường mà hai vật đi được trong cùng một thời gian sẽ :

Có hai vật , mỗi vật bắt chuyển động dưới tác dụng của một lực. Hãy chứng minh rằng những quãng đường mà hai vật đi được trong cùng một thời gian sẽ:

- Tỷ  lệ thuận với các lực tác dụng nếu khối lượng của hai vật bằng nhau.

- Tỷ lệ nghịch với các khối lượng nếu hai lực có độ lớn bằng nhau.

Giải 

\(\eqalign{  & {v_0} = 0 =  > S = {{{t^2}} \over 2}.a = {{{t^2}} \over 2}.{F \over m}  \cr  & \left. \matrix{  {S_1} = {{{t^2}} \over 2}.{{{F_1}} \over {{m_1}}} \hfill \cr  {S_2} = {{{t^2}} \over 2}.{{{F_2}} \over {{m_2}}} \hfill \cr}  \right\} =  > {{{S_1}} \over {{S_2}}} = {{{F_1}} \over {{F_2}}}.{{{m_2}} \over {{m_1}}} \cr} \)

Nếu \({m_2} = {m_1}\text{ thì }{{{S_1}} \over {{S_2}}} = {{{F_1}} \over {{F_2}}} <  =  > \) quãng đường hai vật đi được tỉ lệ thuận các lực tác dụng.

Nếu \({F_2} = {F_1}\text{ thì }{{{S_1}} \over {{S_2}}} = {{{m_2}} \over {{m_1}}} <  =  > \) quãng đường hai vật đi được tỉ lệ nghịch với các khối lượng.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí