Bài 4, 5 trang 20 SGK Toán 1


Giải bài 4, 5 trang 20 SGK Toán 1. Bài 4: Viết dấu > vào ô trống. Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp theo mẫu:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

 

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đề rồi viết dấu > (lớn hơn) vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 5

 

Phương pháp giải:

Chọn các số thỏa mãn điều kiện bài toán rồi nối theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

 


Bình chọn:
3.3 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Lớn hơn. Dấu >

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay


Hỏi bài