Bài 4, 5 trang 20 SGK Toán 1

Bình chọn:
3.3 trên 8 phiếu

Giải bài 4, 5 trang 20 SGK Toán 1. Bài 4: Viết dấu > vào ô trống. Bài 5: Nối ô trống với số thích hợp theo mẫu:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 4

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đề rồi viết dấu > (lớn hơn) vào chỗ trống.

Cách giải :

Bài 5

Phương pháp giải :

Chọn các số thỏa mãn điều kiện bài toán rồi nối theo mẫu.

Cách giải :

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 1 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Lớn hơn. Dấu >