Bài 35: Brom

Bình chọn:
4.8 trên 104 phiếu
Bài 1 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Chất NaBrO có tên là gì ?

Xem lời giải

Bài 2 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Chứng minh rằng brom có tính oxi hóa yếu hơn clo và mạnh hơn iot.

Xem lời giải

Bài 3 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

So sánh tính chất hóa học của axit bromhiđric với axit flohiđric và axit clohiđric.

Xem lời giải

Bài 4 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Người ta có thể điều chế brom bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn KBr và

Xem lời giải

Bài 5 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Nước biển chứa một lượng nhỏ muối natri bromua. Bằng cách làm bay hơi nước biển, người ta thu được dung dịch chứa NaBr vói hàm lượng 40g/l. Cần dùng bao nhiêu lít dung dịch đó và bao nhiêu lít khí clo (ở điều kiện tiêu chuẩn) để điều chế 3 lít brom lỏng (khối lượng riêng 3,12 kg/l ).

Xem lời giải

Bài 6 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Trong việc sản xuất brom từ các bromua có trong tự nhiên, để thu được 1 tấn brom phải dùng hết 0,6 tấn clo. Hỏi việc tiêu hao clo như vậy vượt bao nhiêu phần trăm so với lượng cần dùng theo lý thuyết ?

Xem lời giải

Bài 7 trang 142 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Chất A là muối canxi halogenua. Cho dung dịch chứa 0,200 g kết tủa bạc halogenua. Hãy xác định công thức chất A.

Xem lời giải