Bài 3 trang 48 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao


Hai bến sông A và B cách nhau 18 km theo đường thẳng . Một chiếc ca nô phải mất bao nhiêu thời gian để đi từ A đến B rồi trở lại ngay từ B về A ? Biết rằng vận tốc của ca nô khi nước không chảy là 16 ,2 km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 1,5 m/s

Đề bài

Hai bến sông A và B cách nhau 18 km theo đường thẳng . Một chiếc ca nô phải mất bao nhiêu thời gian để đi từ A đến B rồi trở lại ngay từ B về A ? Biết rằng vận tốc của ca nô khi nước không chảy là 16 ,2 km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 1,5 m/s.

Lời giải chi tiết

Coi Ca nô là vật 1; Nước là vật 2; Bờ là vật 3

Chọn chiều dương như hình vẽ.

 

* Khi xuôi dòng :

Với \({v_{12}} = 16,2km/h;{v_{23}} =   5,4km/h\)

* Khi ngược dòng :

Với \({v_{12}} = 16,2km/h;{v_{23}} =  - 5,4km/h\)

Áp dụng công thức vận tốc trong chuyển động thẳng đều và công thức cộng vận tốc :

Khi xuôi: \({{AB} \over {{t_1}}} = {v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}} \)

\(=  > {t_1} = {{AB} \over {{v_{12}} + {v_{23}}}} = {{18} \over {16,2 + 5,4}} = {5 \over 6}(h)\)

Khi ngược :

\(\eqalign{  & {{AB} \over {{t_2}}} = {v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}}\cr&=  > {t_2} = {{18} \over {16,2 - 5,4}} = {{5} \over 3}(h)  \cr  & t = {t_1} + {t_2} = 2,5h \cr} \)

Chú ý :

- Các đại lượng trong công thức \({v_{13}} = {v_{12}} + {v_{23}}\) là các đại lượng đại số.

- Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền so với bờ để có độ dời ∆x = quãng đường S.

-Nếu biểu diễn các vectơ đã biết phương chiều \(\left( {\overrightarrow {{v_{23}}} ;\overrightarrow {{v_{12}}} } \right)\) vectơ nào cùng chiều dương sẽ có giá trị đại số dương và ngược lại.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài