Giải bài 3 phần câu hỏi và bài tập trang 38 SGK Địa lí 7


Dựa vào bảng 11.3, nhận xét về tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị ở một số nơi trên thế giới.

Đề bài

Dựa vào bảng 11.3, nhận xét về tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị ở một số nơi trên thế giới.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 11.3 SGK.

Lời giải chi tiết

Tính tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị:

Châu Âu là \({{73 - 56} \over {56}} \times 100\%  = 30,4\% \)

Châu Á là \({{37 - 15} \over {15}} \times 100\%  = 146,67\% \)

Châu Phi là \({{33 - 15} \over {15}} \times 100\%  = 120\% \)

Bắc Mĩ là \({{75 - 64} \over {64}} \times 100\%  = 17,19\% \)

Nam Mĩ là \({{79 - 41} \over {41}} \times 100\%  = 92,68\% \)

Như vậy, tốc độ đô thị hoá không giống nhau. Châu Á tăng nhanh nhất, sau đó đến châu Phi, Nam Mĩ, châu Âu rồi đến Bắc Mĩ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 69 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí